Pojistná událost

Co je třeba udělat v případě pojistné události?

Hlášení zašlete na adresu: Knox Versicherungsma­nagement GmbH Edith Stein Weg 2 A-6020 Innsbruck Servicetelefon Alpenverein: +43/699/14367670 Team Servisierung OeAV: Viktoria Haider e-mail: AV-service@knox.co.at

Pro další dotazy se obracejte na české zastoupení sekce Edelweiss:
email: alpenverein1@edelweiss.cz
tel: +420 725 442 942

  • V případě záchranných akcí: Při obdržení faktur od záchranné služby není nutné tyto faktury platit, nýbrž originál zaslat na KNOX. Faktury za záchranu vrtulníkem nejdříve doručte sociální pojišťovně a poté s vyrozuměním (částečná platba, zamítnutí) zašlete na KNOX.
  • V případě ambulantních lékařských výkonů a služeb (včetně nákupu léků): Výlohy hradí nejdříve každý člen sám. Faktura od lékaře musí obsahovat následující údaje: jméno a datum narození ošetřené osoby, popis nemoci, způsob a čas ošetření, doklad o zaplacení. Faktury je třeba předložit na sociální pojišťovně nejpozději do 6 měsíců od ukončení cesty s vyrozuměním sociální pojišťovny.
  • V případě stacionárních lékařských výkonů a služeb, převozů (transportů) ze zahraničí, převozů (transportů) v tuzemsku: Nejdříve bezpodmínečně kontaktujte pojišťovací společnost UNIQUA Personenversiche¬rung AG (tel. 0043 (0) 1 2049999, fax 0043 (0) 1 21175–1199, v úředních hodinách!), nebo Tyrol Air Ambulance (tel. 0043 (0) 512 22422, fax 0043 (0) 1 512 28 88 88, e-mail: taa@taa.at, 24 hodinový servis). Aby bylo možné poskytnout zálohu na vzniklé náklady, popř. aby bylo možné učinit nutná opatření, musí být sděleno jméno, adresa, datum narození a členské číslo klubu Alpenverein. V důsledku toho bude kontaktován ošetřující lékař a bude rozhodnuto o provedení a druhu transportu (sanitní vůz, vlak, letadlo pro přepravu cestujících, zdravotnický letoun). Definitivní rozhodnutí je na lékaři z Tyrol Air Ambulance.

Informace o likvidaci pojistné události pro členy OEAV

Při vzniku pojistné události je povinností pojistníka zaslat hlášení a podat pravdivé informace o vzniklé pojistné události.

Co všechno zasíláte k hlášení pojistné události:

  1. Kopii Vašeho členského průkazu OEAV
  2. Kopii potvrzení o úhradě členských příspěvků (pokud toto nemáte, rádi Vám je vystavíme)
  3. Originál faktury a doklady o úhradách, které bezprostředně souvisejí s pojistnou událostí (tj. za transport, pobyt v nemocnici, ambulantní ošetření, léky…).
  4. Lékařské zprávy (od českých lékařů překlad v němčině nebo angličtině) s popisem onemocnění, popisem lékařského výkonu, dobou ošetření
  5. Přesné údaje o Vaší bance, na kterou Vám bude pojistná částka vyplacena (adresu banky, číslo účtu, SWIFT, IBAN)
  6. Seznam všech těchto příloh – očíslovaných.

Od všech dokumentů si pořiďte kopii a uschovejte!