Možnosti dopravy v letní sezóně

Poskytované možnosti dopravy v letní sezóně

Nástupní místa a časový harmonogram autobusové dopravy dle jednotlivých středisek:

Itálie – Bibione, Caorle a Rosolina Mare; Chorvatsko – Istrie:

nástupní místa abecedně – Benešov, Beroun, Brno, České Budějovice, Děčín, Dobříš, Frýdek – Místek, Havířov, Hradec Králové, Hranice, Chomutov, Jablonec nad Nisou, Jičín, Jihlava, Kaplice, Karlovy Vary, Kladno, Kolín, Liberec, Litoměřice, Louny, Lovosice, Mladá Boleslav, Most, Nový Jičín, Olomouc, Ostrava, Pardubice, Písek, Plzeň, Poděbrady, Praha, Prostějov, Přerov, Příbram, Rokycany, Semily, Slaný, Soběslav, Strakonice, Tábor, Teplice, Turnov, Uherské Hradiště, Ústí nad Labem, Vsetín, Vyškov, Zlín, Žebrák
časový harmonogram – odjezd z ČR v pátek v odpoledních či večerních hodinách (např. Praha v 18,00), příjezd do pobytového místa v sobotu zpravidla mezi 8. a 12. hodinou, odjezd z pobytového místa následující sobotu zpravidla mezi 17. a 21. hodinou, návrat do ČR v neděli v ranních či dopoledních hodinách (Praha zpravidla mezi 5. a 8. hodinou)

Itálie – Marcelli di Numana; Chorvatsko – Severní a Střední Dalmácie:

nástupní místa abecedně – Benešov, Beroun, Brno, České Budějovice, Děčín, Dobříš, Frýdek – Místek, Havířov, Hradec Králové, Hranice, Chomutov, Jablonec nad Nisou, Jičín, Jihlava, Kaplice, Karlovy Vary, Kladno, Kolín, Liberec, Litoměřice, Louny, Lovosice, Mladá Boleslav, Most, Nový Jičín, Olomouc, Ostrava, Pardubice, Písek, Plzeň, Poděbrady, Praha, Prostějov, Přerov, Příbram, Rokycany, Semily, Slaný, Soběslav, Strakonice, Tábor, Teplice, Turnov, Uherské Hradiště, Ústí nad Labem, Vsetín, Vyškov, Zlín, Žebrák
časový harmonogram – odjezd z ČR v pátek v poledních či odpoledních hodinách (např. Praha ve 14,30), příjezd do pobytového místa v sobotu zpravidla mezi 8. a 12. hodinou, odjezd z pobytového místa následující sobotu zpravidla mezi 16. a 20. hodinou, návrat do ČR v neděli v dopoledních či odpoledních hodinách (Praha zpravidla mezi 10. a 13. hodinou)

Itálie – Gargano:

nástupní místa abecedně – Beroun, Brno, České Budějovice, Děčín, Frýdek – Místek, Havířov, Hradec Králové, Hranice, Chomutov, Jablonec nad Nisou, Jihlava, Kaplice, Karlovy Vary, Kladno, Kolín, Liberec, Louny, Mladá Boleslav, Most, Nový Jičín, Olomouc, Ostrava, Pardubice, Písek, Plzeň, Poděbrady, Praha, Prostějov, Přerov, Rokycany, Slaný, Teplice, Turnov, Ústí nad Labem, Vyškov, Žebrák
časový harmonogram – odjezd z ČR v pátek v dopoledních až odpoledních hodinách (např. Praha ve 12,00), příjezd do pobytového místa v sobotu zpravidla mezi 7. a 10. hodinou, odjezd z pobytového místa následující sobotu zpravidla mezi 17. a 20. hodinou, návrat do ČR v neděli v poledních či odpoledních hodinách (Praha zpravidla mezi 12. a 15. hodinou)

Španělsko:

nástupní místa abecedně – Beroun, Brno, Česká Lípa, České Budějovice, Děčín, Frýdek – Místek, Hradec Králové, Hranice, Cheb, Chomutov, Jablonec nad Nisou, Jihlava, Karlovy Vary, Klatovy, Kolín, Liberec, Mladá Boleslav, Most, Nový Jičín, Olomouc, Opava, Ostrava, Pardubice, Písek, Plzeň, Poděbrady, Praha, Prostějov, Příbram, Rokycany, Sokolov, Strakonice, Tábor, Teplice, Turnov, Ústí nad Labem, Vyškov, Žebrák
časový harmonogram – odjezd z ČR v pátek v ranních hodinách (např. Praha v 8,30), příjezd do pobytového místa v sobotu zpravidla mezi 7. a 12. hodinou, odjezd z pobytového místa následující sobotu zpravidla mezi 14. a 19. hodinou, návrat do ČR v neděli v odpoledních či večerních hodinách (Praha zpravidla mezi 15. a 18. hodinou)

Důležité upozornění:

u některých z výše vypsaných měst se nástupním místem rozumí dálniční či silniční tah ve vzdálenosti do 10 km, např. Jihlava – 111. km dálnice D1 u čerpací stanice öMV; v případě menšího počtu než 5 osob z některého z výše vypsaných nástupních míst a ve výjimečných případech organizačního charakteru si cestovní kancelář vyhrazuje právo na změnu nástupního místa proti poskytnuté slevě z ceny autobusové dopravy dle následujícího klíče: alternativní nástupní místo ve vzdálenosti od objednaného do / reciproční sleva na osobu – 50 km / 100 Kč, resp. 100 km / 200 Kč, resp. 150 km / 300 Kč

Autobusová doprava

Autobusová doprava je zajišťována zájezdovými velkokapacitními vozy zahraniční výroby a, především při menším počtu účastníků zájezdu, moderními autobusy Karosa Lux řady 9 s klimatizací a zájezdovou výbavou. Předem si Vás dovolujeme upozornit, že z důvodu velkého počtu vypsaných nástupních míst mohou být svozy při cestě tam a rozvozy při cestě zpět zabezpečeny i dalšími autobusy, mikrobusy a osobními vozy a že zde tedy existuje i možnost přestupů po trase. Jedná se zejména o přestupy v Praze, Brně, Plzni a Českých Budějovicích a taktéž o přestupy při rozvozech a svozech v rámci jednotlivých přímořských středisek, kde pro tento účel mohou být využity stejné dopravní prostředky jako při svozech a rozvozech v rámci ČR. Se systémem „svozů a rozvozů“ úzce souvisí i možné časové prodlevy, kdy „jeden autobus čeká na druhý“. Jen ve výjimečných případech však jsou tyto prodlevy delší než 45 minut.

Vzhledem k celé řadě nepříjemných zkušeností z let minulých, vzhledem k limitovanému zavazadlovému prostoru autobusů, vzhledem k zajištění určité kultury cestování a zejména vzhledem k nutnosti dodržování mezinárodně platných předpisů o provozní hmotnosti autobusů ošetřujících jejich přetěžování je omezena horní hranice přepravovaných zavazadel. Každý účastník autobusového zájezdu má nárok na přepravu jednoho hlavního zavazadla do hmotnosti 20 kg a jednoho příručního zavazadla do hmotnosti 5 kg. Další zavazadla je možné přepravovat jen po předchozí dohodě a to za příplatek vypsaný ceníkem (např. taška středních rozměrů do 10 kg – 300 Kč). V případě, že u některého klienta bude překročen výše uvedený hmotnostní limit přepravovaných zavazadel, mají řidič autobusu či zástupce cestovní kanceláře právo některé / některá z jeho zavazadel z přepravy vyloučit. Přeprava zvířat není možná. Každý cestující je povinen si za asistence řidiče svá zavazadla naložit do autobusu, v případě přestupu po trase si je přeložit a v cílovém místě si zavazadla převzít. Cestovní kancelář ani dopravce nepřebírají odpovědnost za případnou záměnu přepravovaných zavazadel a, s výjimkou přepravy samotné, ani za jejich ztrátu.

Příprava zasedacího pořádku v autobuse je plně v kompetenci cestovní kanceláře, která samozřejmě přihlíží k Vašim konkrétním požadavkům, ale přesně požadovaná místa nemůže garantovat. Všichni účastníci autobusové dopravy jsou z bezpečnostních důvodů povinni dbát pokynů řidičů či vedoucího zájezdu. Ve všech autobusech platí zákaz kouření, vyhrazujeme si taktéž právo vyloučit ze zájezdu podnapilé osoby, osoby pod vlivem omamných látek i osoby chovající se vulgárně (a to i slovně) vůči ostatním klientům, řidičům či průvodcům a to bez nároku na jakoukoli náhradu. Každý cestující je také odpovědný za dodržování všech celních a právních předpisů cílové země zájezdu i všech zemí tranzitních.

Dále upozorňujeme, že cestovní kancelář negarantuje hlídání zavazadel před ubytováním v příjezdový a po ukončení ubytování v odjezdový den a že trasa autobusu nemusí být vždy zcela shodná s doporučenými trasami z ČR vypsanými vždy na úvodní stránce každého střediska, u kterého je autobusová doprava nabízena. V průběhu cesty jsou, po každých 3 až 4 hodinách jízdy, prováděny povinné bezpečnostní přestávky.

Autobusová doprava ucelených skupin od 20 osob je zajišťována z jakéhokoli místa na území ČR a autobusová doprava ucelených skupin pronajímajících si celý autobus může být vzhledem k odjezdovým časům, trase i programu po vzájemné dohodě upravena dle přání objednavatele. V případě Vašeho zájmu o jiné nástupní místo, než které je níže uvedeno, se na toto informujte v cestovní kanceláři. Bude-li změna trasy možná, rádi Vám vyjdeme vstříc. Pokud by doprava z Vámi požadovaného místa možná byla a představovala by zvýšení nákladů na přepravu, nabídneme Vám tuto službu za adekvátní příplatek.

Vlastní doprava

Vy, kteří jste se rozhodli pro dopravu vlastním vozem, můžete samozřejmě počítat s tím, že Vás před cestou vybavíme podrobnými odjezdovými pokyny s informacemi o doporučených trasách, povinných poplatcích, cenách pohonných hmot mimo území ČR a plánkem či přesným popisem cílového místa. Pro jednoduchost utvoření Vaší představy o vzdálenostech a základních trasách z ČR jsme tyto informace (tedy s výjimkou kapitoly Alpy a jezera) umístili vždy i na titulní stranu každého střediska. V případě Vašeho zájmu Vám samozřejmě rádi zprostředkujeme i trajektovou přepravu na Sardinii a Korsiku.

Letecká doprava

letecká doprava Letecká přeprava do španělské Barcelony je zajišťována ve spolupráci s leteckou společností Travel Servis, na Sardinii ve spolupráci s nízkonákladovou společností Smart Wings a řídí se vždy podmínkami právě těchto dopravců. Pro převážnou většinu letů jsou využívány letouny Boeing 737. Každý cestující má nárok na přepravu jednoho hlavního zavazadla do hmotnosti 20 kg a jednoho příručního zavazadla do hmotnosti 5 kg při maximálních rozměrech 56×45×25 cm, avšak součet všech tří rozměrů může být maximálně 115 cm. Další zavazadla je možné přepravovat jen po předchozí dohodě a to za příplatek cca 100 až 200 Kč / 1 kg váhy navíc. Ceny samostatně vypsaných letenek jsou kalkulovány na maximální cenu 650 USD / 1000 kg leteckého paliva na rotterdamské burze a zahrnují již letištní a bezpečnostní taxy a základní palivový příplatek. Za předpokladu, že dojde ke zvýšení cen leteckého paliva nad tuto úroveň, vyhrazuje si cestovní kancelář právo na zavedení zvláštních palivových příplatků, které budou klientovi účtovány spolu s doplatkem ceny zájezdu. Dále si dovolujeme upozornit na výjimečné případy možného posunu času odletu, resp. příletu oproti času plánovanému z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek (a to i ve vztahu k letům předcházejícím) atd. Cestovní kancelář tuto skutečnost nemůže nikterak ovlivnit a tedy ani kompenzovat případné škody z toho plynoucí. Ceny fakultativně vypsaných letenek se vztahují výhradně k týdenním pobytům, letenky k pobytům delším jsou možné pouze na vyžádání. Přeprava z/na letiště v pobytových místech (tzv. transfery) je již u Barcelony zahrnuta v ceně letenky a u Sardinie je vypsána za fakultativní příplatek samostatně. Přeprava na/z letiště v rámci ČR není naší cestovní kanceláří standardně zajišťována.