Aktuální podmínky ve Francii

s účinností od 24. 1. 2022 se ve Francii zpřísní pravidla pro přístup ke službám, kde byl doposud vyžadován pass sanitaire (vybraná ubytování, restaurace, sportovní aktivity včetně lanovek v lyžařských střediscích, muzea, divadla, kina atd.) pro osoby starší 16 let. Uznávat se bude jen kompletní očkování (včetně nutných přeočkování v termínu) anebo prodělaná nemoc. Pro osoby starší 16 let tak již nebude stačit negativní test.

Dosavadní covid pas / pass sanitaire, který zahrnoval QR kód dokladu o očkování, negativním testu nebo prodělání nemoci, bude nahrazen tzv. očkovacím průkazem / Pass vaccinal.

Očkovací průkaz zahrnuje pouze doklad o kompletním očkování včetně nutných přeočkování (původní kompletní očkování + přeočkování do 7 měsíců, nebo po 15.2 přeočkování do 4 měsíců) nebo o prodělání nemoci (pozitivní PCR test ne starší 6 měsíců a mladší 11 dnů). Osobám ve věku 12 – 17 let včetně stačí dvě dávky očkování, není vyžadováno přeočkování.

Pro přístup ke službám a volnočasovým aktivitám bude pro všechny osoby starší 16 let vyžadován jen tento očkovací pas, testy už nebudou stačit.

Děti 12–15 let mohou i nadále předkládat negativní test, kompletní očkování nebo doklad o prodělání nemoci, tzv. covid pas / pass sanitaire.

Dále se s účinností od 15. 2. 2022 platnost očkování bez přeočkovací dávky zkracuje na 4 měsíce – při naočkování dvěma dávkami platí 2. dávka 4 měsíce, přeočkování po infekci nemocí covid musí být provedeno do 4 měsíců po prodělání nemoci. Po uplynutí 4 měsíců od poslední očkovací dávky přestává platit očkovací průkaz (zčervená) a na držitele se pohlíží jako na neočkovaného.

Do 15. 2. platí očkování 7 měsíců následovně:

Povinnost přeočkování (booster / 3. dávka očkování) pro všechny osoby starší 18ti let do sedmi měsíců od druhé očkovací dávky. Po uplynutí 7 měsíců od poslední očkovací dávky přestává platit očkovací průkaz (zčervená) a na držitele se pohlíží jako na neočkovaného.

Osobám ve věku 12 – 17 let včetně stačí dvě dávky očkování.

Děti do 12ti let jsou z této povinnosti vyjmuty.

O případných změnách výše uvedených opatření Vás budeme včas informovat, lze též sledovat aktualizace na stránkách MZV

https://www.mzv.cz/…ovani_v.html