Rakousko - podmínky vstupu

Rakousko v reakci na šíření varianty omikron v Evropě od pondělí 20. prosince zpřísnilo podmínky pro vstup do země.

Ke vstupu do Rakouska (při překročení hranice) je od 20. prosince 2021 třeba předložit:

  • doklad o naočkování či prodělání Covid-19 v posledních 180 dnech a zároveň negativní výsledek PCR testu (ne starší 72 hodin od odběru); tato povinnost se nevztahuje na osoby, které doloží, že obdržely třetí posilovací očkovací dávku.

Osobám, které se neprokáží negativním PCR testem nebo dokladem o podání posilující očkovací dávky, bude vstup umožněn, musejí ale podstoupit PCR test v Rakousku a nastoupit do domácí karantény do doby, než obdrží negativní výsledek. V tomto případě se cestující musejí rovněž před cestou registrovat.

Výjimky z nově zavedeného režimu se budou vztahovat na těhotné ženy či osoby, které nemohou být očkovány ze zdravotních důvodů (třeba doložit lékařským potvrzením v němčině nebo angličtině).

Výjimka se vztahuje i na děti:

  • Na děti mladší 12 let se uplatní stejný režim jako na jejich dospělý doprovod.
  • Děti školního věku 12–15 let narozené ne dříve než 1. 9. 2006 opravňuje ke vstupu kromě splnění pravidel platných pro dospělé (tedy očkování/uzdravení + PCR test) také platné negativní výsledky testů v testovací knížce (školní tzv. Ninja pass) nebo v jejím zahraničním ekvivalentu. V praxi to znamená, že se děti během pobytu v Rakousku musí testovat nejméně 3× týdně, z toho alespoň 2× PCR testem (PCR platí 72 hod, antigen 48 hod), tak, aby se nepřetržitě mohly prokazovat negativním testem.

Pro případ, že občané EU nepředloží na vstupu do země platný doklad o naočkování či o prodělání Covid-19, budou muset nastoupit povinnou 10denní karanténu, kterou bude možno ukončit nejdříve po 5. dni negativním výsledkem PCR testu. I v tomto případě platí povinnost registrace před cestou.

Doklad o prodělaném očkování proti covid-19 je uznáván za těchto podmínek:

po absolvování druhé dávky vakcíny u dvoudávkového očkování (doba platnosti vakcinace: 270 dnů od kompletního očkování),
nejméně po uplynutí 21 dnů po vakcinaci očkovací látkou, která je jednodávková (doba platnosti: 270 dnů od podání jednodávkové vakcíny); minimální interval pro platnost přeočkování po jednodávkové vakcíně, jíž nepředcházelo překonané onemocnění, se zkracuje ze 120 na 14 dní. Jednodávková vakcína Johnson & Johnson je uznávána jako doklad bezinfekčnosti „2G“ jen do 2. 1. 2022. Poté bude třeba mít i 2. dávku očkování.
kdykoliv po očkování (i po 1. dávce) za předpokladu, že alespoň 21 dní před očkováním byl proveden pozitivní PCR test na SARS-CoV-2 nebo před očkováním byla prokázána přítomnosti neutralizačních protilátek (doba platnosti očkování: 270 dnů od vakcinace),
očkování třetí dávkou se uznává po dobu následujících 270 dnů v případě, že následuje nejméně 120 dní po dokončení předchozí vakcinace.

Doklad o prodělání nemoci – lékařský/úřední certifikát (v německém či anglickém jazyce) nebo lékařské potvrzení na příslušném formuláři (německy, anglicky) o prodělání nemoci v posledních 6 měsících.

O certifikát o provedeném očkování či testu je možné zažádat v místě očkování/testu a také online přes Očkovací portál občana. Využít lze rovněž aplikaci Tečka.

Rádi bychom Vás poprosili o zpětné potvrzení, že výše uvedené podmínky splníte, abychom se vyhnuli nepříjemným situacím, kdy by někdo z klientů cestoval bez platného PCR testu.